นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

วางแผนลดหย่อนภาษี ควรรู้อะไรบ้าง

วางแผนลดหย่อนภาษี ควรรู้อะไรบ้าง

24 ตุลาคม 2566

ปี 2566 ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายปีแล้ว สิ่งที่ต้องทำและต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือการวางแผนภาษี ซึ่งสิ่งนี้ล้วนเป็นผลประโยชน์ของทุกคน การวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงต้นปีจะช่วยให้มีแนวทางสำหรับลดหย่อนภาษีได้ นั่นทำให้ช่วยประหยัดภาษี หรือในบางทีอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้ โดยบทความนี้จะขอแชร์เกี่ยวกับข้อควรรู้ในการวางแผนลดหย่อนภาษี ว่าจะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการทางภาษีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ซึ่งมาจากทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าจากช่องทางไหนก็ตาม เช่น ผู้ที่มีรายได้จากการทำงาน ประกอบกิจการ หรือการลงทุน รวมถึงผู้ที่มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น การขายทรัพย์สิน การรับบำนาญ หรือการรับเงินประกันสังคม เป็นต้น

วางแผนลดหย่อนภาษี ควรรู้อะไรบ้าง

การวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี (วางแผนดีได้เงินคืน)

เป็นข้อดีของการวางแผนในการลดหย่อนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ นั่นจะทำให้สามารถคำนวณได้ว่าในปีนั้นๆ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ อีกทั้งยังช่วยเรื่องสภาพคล่องทางการเงินและการและลดภาระภาษีในระยะยาวได้ ซึ่งนั่นจะช่วยให้การจัดการการจ่ายภาษีในช่วงปลายปีไม่หนักมาก

เช็กรายการที่ใช้สำหรับลดหย่อนภาษีให้ครบถ้วน

เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนลดหย่อนภาษี เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี โดยรายการลดหย่อนภาษี ปี 2566 ได้แก่ ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค และค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

วางแผนลดหย่อนภาษี, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ

ระยะเวลายื่นภาษี

ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ทุกปีของวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม สามารถยื่นภาษีแบบกระดาษ อีกทั้งยังสามารถ
ยื่นภาษีทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 เมษายน

ยื่นภาษี มีโทษปรับและจำคุก

  1. ไม่ยื่นหรือยื่นเกินเวลา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  2. ยื่นภาษีเกินเวลา ปรับเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
  3. ยื่นภาษีแบบออนไลน์แต่ไม่จ่ายภาษีภายใน 31 มีนาคม ต้องไปยื่นภาษีที่สำนักสรรพากร ซึ่งจะมีค่าปรับร้อยละ
    1.5 ต่อเดือน
  4. กรณีที่กรมสรรพากรพบว่าไม่มีการยื่นภาษีหรือยื่นภาษีแล้วแต่ไม่ครบ ต้องมีการชำระเพิ่มให้ครบจำนวนภาษี
    ที่ต้องจ่าย และต้องเสียค่าปรับเพิ่มไม่เกิน 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
  5. หากพบว่ามีการยื่นภาษีด้วยข้อมูลเท็จ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และมีโทษปรับ 2,000 - 200,000 บาท
  6. ละเลยไม่ยื่นภาษี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีสามารถผ่อนชำระได้

ระบบภาษีของประเทศไทยมีข้อดีตรงที่ว่า สามารถมีการผ่อนชำระได้ เมื่อมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน

ช่องทางติดต่อกรมสรรพากร

สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวการยื่นภาษี สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น.

ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี, ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

เลือกลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต DIY จาก ดีชัวรันส์

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันที่ได้ทั้งความคุ้มครองและยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ ขอแนะนำประกันชีวิต DIY จาก ดีชัวรันส์ ที่จะคุ้มครองการเสียชีวิต คนข้างหลังจะได้รับเงินก้อน เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายและช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน อีกทั้งยังได้รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่สำคัญหากตรวจพบโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง จะได้รับเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งโรคร้ายแรงที่คุ้มครองจะมี 10 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย, ไตวายเรื้อรัง, ตับวาย, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ,
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

ลดหย่อนประกันด้วย ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตแบบทั่วไปนั้นลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทตามจำนวนจ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมประกันชีวิตแบบมีเงินฝากแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประกันสุขภาพ สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี

การวางแผนลดหย่อนภาษีมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระยะยาว การศึกษาและวางแผนอย่างถูกต้องเพื่อลดภาษีที่ต้องจ่ายในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ นั่นก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ไม่ติดขัด การทำประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะนอกจากการคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพแล้ว เบี้ยประกันที่จ่ายไปสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ถือว่าคุ้มค่าสุด ๆ

เคล็ดลับเลือกประกันสุขภาพยังไงให้คุ้ม และเหมาะกับตัวเองที่สุด

ทุกวันนี้บริษัทประกันภัยหลากหลายเจ้าออกแผนประกันมาหลากหลายแผน แน่นอนว่ามีข้อมูลที่หลากหลายมากในการค้นหา แต่ละแผนก็มีจุดเด่นหรือจุดแข็งแตกต่างกันออกไป...

ประกันมะเร็งสำคัญอย่างไร และควรทำตอนไหน?

จากสถิติการเสียชีวิตของคนทั่วโลก พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ...

คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนทำประกันชีวิต

ในยุคที่อะไรก็ไม่มีความแน่นอน หลายคนเริ่มมองหาความมั่นคงกับชีวิต การทำประกันชีวิตถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...

ติดต่อเรา

นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันหมายเลข ว0007/2561