นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

สมัคร 1 ได้ถึง 2 รับส่วนลดสูงสุด 15% หรือ ผ่อน 0% พร้อมรับฟรี พ.ร.บ.

หมดเขต: 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

  • รับส่วนลดสูงสุด 15% หรือผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน และรับฟรี พรบ. รถยนต์ เมื่อสมัครประกันภัยรถยนต์กับดีชัวรันส์
    • รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ตั้งแต่ 1- 30,000 บาท และรับฟรี พรบ. รถยนต์
    • รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป และรับฟรี พรบ. รถยนต์

วิธีรับส่วนลด

รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นบนดีชัวรันส์

ระยะเวลาแคมเปญ

1-31 พฤษภาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสส่วนลดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าดีแทค
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
  • ในกรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยรับทราบและตกลงให้บริษัทซันเดย์ อินส์ จำกัดในฐานะ นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ดำเนินการคืนเงินแก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรง โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักส่วนลดเช่น ค่า พ.ร.บ. คูปองเงินสด บัตรน้ำมัน หรือค่าบริการทางการตลาดอื่นๆ และหรือค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนจากบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่บอกเลิกสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
  • การผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน ขั้นต่ำ ค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตธนาคาร SCB, KBANK, BBL, UOB, Krungthai, Krungsri
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อเรา

นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันหมายเลข ว0007/2561