นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

มอบความห่วงใยให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ด้วยประกันสัตว์เลี้ยง พร้อมส่วนลด 10%

หมดเขต: 30 กันยายน 2567

ซื้อเลย

รายละเอียด

วิธีรับส่วนลด

กรอกรหัสส่วนลด “Pet10” เพื่อรับส่วนลด 10% ในหน้าชำระเงิน ที่ดีชัวรันส์

ระยะเวลาแคมเปญ

15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสส่วนลดไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าดีแทค
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
  • ในกรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยรับทราบและตกลงให้บริษัทซันเดย์ อินส์ จำกัดในฐานะ นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ดำเนินการคืนเงินแก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรง โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักส่วนลดเช่น ค่า พ.ร.บ. คูปองเงินสด หรือค่าบริการทางการตลาดอื่นๆ และหรือค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนจากบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่บอกเลิกสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อเรา

นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันหมายเลข ว0007/2561