นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

รวบรวมให้แล้ว! ประกันที่ต้องมีติดตัวก่อนเริ่มปีใหม่

รวบรวมให้แล้ว! ประกันที่ต้องมีติดตัวก่อนเริ่มปีใหม่

25 ธันวาคม 2566

ในทุกวันนี้การให้ความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบมีแบบแผน การทำประกันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเข้าใกล้ปีใหม่ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ส่งมอบความห่วงใยให้กับตนเองและคนที่เรารัก อีกทั้งการทำประกันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีกว่าเดิม วันนี้ดีชัวรันส์มีประกันที่ต้องมีติดตัวก่อนเริ่มปีใหม่แนะนำว่าจะมีประกันรูปแบบไหนบ้าง มาดูกันเลย

1. ประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว หากเกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ก็จะได้รับการชดเชยเป็นเงินตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้ในระยะยาวอีกด้วย

ประกันชีวิต จาก ดีชัวรันส์ จะเป็นประกันชีวิต DIY ที่สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ โดยสามารถ เลือกความคุ้มครองได้ถึง 3 ความคุ้มครอง ดังนี้ คุ้มครองการเสียชีวิต เมื่อเกิดการเสียชีวิตแล้ว ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนเป็นการเยียวยา ถัดมาสามารถเลือกสัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน โดยจะได้รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และสุดท้ายสามารถเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค หากตรวจพบโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง จะได้รับเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากโรคดังกล่าว

สนใจทำประกันชีวิต DIY คลิก

2. ประกันสุขภาพ

เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งจะเป็นโรคอะไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีการแพทย์ก็ทันสมัย แน่นอนว่ามักจะมีแนวโน้มที่ค่ารักษาพยาบาลจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ การมีประกันสุขภาพจะช่วยคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกหรือมีแพทย์เฉพาะทางได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถจัดการแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้อย่างเป็นแบบแผนอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ประกันสุขภาพ จาก ดีชัวรันส์ จะคุ้มครองทั้งในกรณีเข้ารับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาล หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งจะมีวงเงินคุ้มครองการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบทั้งเหมารายปี , ต่อครั้งต่อโรค , ค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไป รวมถึงการรักษาโดยการผ่าตัด เป็นต้น ส่วนความคุ้มครองอีกกรณีคือคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือ ผู้ป่วยนอก (OPD) วงเงินคุ้มครองทั้งแบบให้วงเงินต่อครั้ง ที่สำคัญยังมี ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เงินชดเชยรายได้ เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่าคลอดบุตร ค่าทำฟัน เป็นต้น

สนใจทำประกันสุขภาพ จาก ดีชัวรันส์ คลิก

 ประกันการเดินทาง, ทำประกันการเดินทาง

3. ประกันการเดินทาง

ยิ่งการเดินทางช่วงปีใหม่แบบนี้ การทำประกันการเดินทางถือเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ การมีติดตัวไว้ จะช่วยให้ทริปนั้นอุ่นใจอย่างแน่นอน ซึ่งการมีประกันเดินทางจะช่วยให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังจำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น รวมถึงช่วยคุ้มครองทรัพย์สิน สัมภาระและการเดินทางล่าช้าอีกด้วย

ประกันการเดินทาง จาก ดีชัวรันส์ จะให้ความคุ้มครองดังนี้ ให้ความคุ้มครองชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขณะเดินทาง , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง และความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ชดเชยค่ายกเลิกการเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าหาย / เอกสารหาย เคลื่อนย้ายศพกลับบ้าน เป็นต้น

  • โดยแผนประกันมีให้เลือกทั้งประกันเดินทางภายในประเทศ เริ่มต้นแผนละ 48 บาท/เที่ยว
  • ประกันเดินทางต่างประเทศ เริ่มต้นแผนละ 173 บาท/เที่ยว และยังมีแบบรายปี เริ่มต้นแผนละ 2,949 บาท เท่านั้น

สนใจทำประกันการเดินทาง จาก ดีชัวรันส์ คลิก

4. ประกันอุบัติเหตุ

เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม ก็ควรตัดสินใจทำประกันอุบัติเหตุ เพราะประกันอุบัติเหตุมีค่าเบี้ยประกันที่ราคาย่อมเยาและคงที่ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล และยังช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้ในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แถมประกันชนิดนี้ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ที่สำคัญไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุ จาก ดีชัวรันส์ จะให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไปต่อครั้ง นอกจากนี้ยังได้รับการชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นแผนละ 986 บาท/ปี

สนใจทำประกันอุบัติเหตุ จาก ดีชัวรันส์ คลิก

ประกันการเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต

ในการทำประกันถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการทำประกันที่เหมาะสมกับตัวเองจะมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป และนั่นจะช่วยลบชุดความคิดที่ว่าการจ่ายเบี้ยประกันเท่ากับการจ่ายเงินทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ประกันที่มีติดตัวจะช่วยให้เรายังมั่นคงอยู่ได้ ซึ่งดีชัวรันส์ก็ถือว่าเป็นแพลทฟอร์มที่ตอบโจทย์ในการซื้อประกันทุกแผน เพราะสามารถทำให้ได้กับตนเองและทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังซื้อง่าย สะดวกรวดเร็ว เพราะที่ดีชัวรันส์จะให้คุณได้เปรียบเทียบแผนประกันที่มีความคุ้มครองที่ตรงใจ พร้อมได้เบี้ยประกันที่คุ้มค่ามาก

ชวนเที่ยวเมืองรอง สนุก สงบ สโลว์ไลฟ์

ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทย จังหวัดที่ขึ้นชื่อในการท่องเที่ยวคงมีไม่กี่จังหวัดที่ทุกคนพูดถึง ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นเมืองหลัก แต่เมื่อถึงวันหยุดทั้งที นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวที่เมืองหลักจนหนาแน่น...

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ไหนดีให้คุ้มและเหมาะกับตัวเราที่สุด

“อุบัติเหตุ” เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ถึงแม้ว่าจะระมัดระวังขนาดไหน ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ สามารถเกิดได้กับทุกคนและทุกเวลา และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย ...

ที่เที่ยวต่างประเทศแนะนำ สำหรับวันหยุดยาว

เดือนแห่งเทศกาลเฉลิมฉลอง แถมยังพ่วงมาด้วยวันหยุด ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของใครหลายคน ซึ่งแพลนของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน บางท่านอาจจะไม่ออกไปไหนเพื่อเติมพลังให้กับตนเอง...

ติดต่อเรา

นำเสนอขายโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันหมายเลข ว0007/2561